Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija sa pratećim obrascima

0
1379

Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija

Obrazac 2 – Predlog god. prog. kroz izgradnju, opremanje i odrz. objekata

Obrazac 3 – Predlog god. prog. kroz davanje stip. i novcan. nagrad.

Obrazac 5 – Tabela vrednov. god. i poseb. programa

Obrazac 6 – Tabela vrednov. god. progr. kateg. sport. org.

Obrazac 7 – Zavrsni izvestaj o real. prog.

Obrazac 8 – Zavr. izves. o real. prog. izg., oprem., odrz. sport. objekta

Obrazac 9 – Periodicni izvestaj o real. prog.

Obrazac 10 – Vrednovanje predlozenog programa

Obrazac 11 – Izjava o partnerstvu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here