Dostavljanje programa sportskih organizacija za 2021. godinu do 15. maja

0
1549

Na osnovu Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Zaječaru (‘‘Službeni list grada Zaječara‘‘, br. 2/17), Gradska uprava Zaječar uputila je Poziv svim zainteresovanim sportskim organizacijama za dostavljanje programa za 2021. godinu, za šta je neophodno da:

– dostave Obrazac 1 – PREDLOG GODIŠNJIH PROGRAMA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA ZA 2021. GODINU.

http://www.zajecar.info/tenderi/754-poziv-sportskim-organizacijama-i-klubovima-za-dostavu-programa-za-2021-godinu

Zbog pandemije korona virusa i vanrednog stanja, rok za dostavu dokumentacije je produžen do 15. maja 2020. godine.
Predlog programa dostavite u elektronskoj formi do navedenog datuma, a ostalu prateću dokumentaciju ćemo dodavati u hodu, kada se za to steknu uslovi.
Sportski savez grada Zaječara

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here