Hajduk Veljkova 5, p.fah 69,         19000 Zaječar

(+381) 019/ 422-841,                 faks: (+381) 019/ 422-841

sporsaza@mts.rs                            m.b.:     7233205

t.r 105226653915                      PIB : 100577540

predsednik: Dragiša Simonović

generalni sekretar: Igor Božinović

članovi UO:

 • prof. dr Veroljub Stanković, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću,
 • dr Srđan Žikić profesor na Fakultetu za menadžment u Zaječaru,
 • Dragana Stevanović, profesor fizičkog vaspitanja u OŠ „Desanka Maksimović“ u Zaječaru
 • Srđan Rubežić, diplomirani ekonomista.

Članovi Nadzornog odbora:

 • Dejan Žikić, profesor fizičkog vaspitanja u OŠ „Vuk Karadžić“ u Velikom Izvoru,
 • Nebojša Gramić, advokat
 • Goran Stamenković, agent Dunav osiguranja.

Stručna služba SSGZ:

 • Igor Božinović, koordinator za školski sport
 • Miomir Simonović, koordinator za takmičarski sport
 • Nikola Pavlović, pravna služba
 • Lidija Todorov, računovodstveno-finansijski poslovi
 • Ljiljana Subić, referent za marketing i menadžment
 • Milijana Jovanović, služba održavanja i kurirski poslovi