Adresa

Hajduk Veljkova 5
19000 Zaječar

Telefon

+381 (0)19/ 422-841
faks: +381 (0)19/ 422-841

Email

sportski.savez.zajecar@gmail.com

PIB

100577540

Matični broj:

7233205

Tekući račun:

105–2266539–15

predsednik: Dragiša Simonović

generalni sekretar: Igor Božinović

članovi UO:

 • prof. dr Veroljub Stanković
 • dr Srđan Žikić
 • Dragana Stevanović
 • Srđan Rubežić

Članovi Nadzornog odbora:

 • Dejan Žikić
 • Nebojša Gramić
 • Goran Stamenković

Stručna služba SSGZ:

 • Igor Božinović, koordinator za školski sport
 • Miomir Simonović, koordinator za takmičarski sport
 • Nikola Pavlović, pravna služba
 • Nataša Jevrić, finansijska služba
 • Ljiljana Subić, koordinator za rekreativni sport
 • Milijana Jovanović, služba održavanja i kurirski poslovi