DOSTAVLJANJE PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U ZAJEČARU DO 10. MAJA

0
1299

Na osnovu Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Zaječaru (‘‘Službeni list grada Zaječara‘‘, br. 2/17), Gradska uprava Zaječar uputila je Poziv svim zainteresovanim sportskim organizacijama za dostavljanje programa za 2022. godinu, za šta je neophodno da:

– dostave Obrazac 1 – PREDLOG GODIŠNJIH PROGRAMA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA ZA 2021. GODINU, uz neophodnu prateću dokumentaciju.

http://www.zajecar.info/tenderi/879-poziv-sportskim-organizacijama-i-klubovima-za-dostavu-programa-za-2022-godinu

Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti Sportskom savezu grada Zaječara, u štampanoj formi na adresi Hajduk Veljkova broj 5, kao i u elektronskoj na sporsaza@mts.rs., a rok je produžen do 10. maja 2021. godine.

PRILOZI UZ PREDLOG PROGRAMA:

Nosilac programa:

 

Br.

 

Vrsta priloga (obavezni)

Predlagač programa 

(označiti X)

 

JLS

 

Napomene

1.propratno pismox
2.kopija rešenja o registraciji organizacijex
3.tri primerka obrasca predloga programax
4.ce-de/fleš sa predlogom programax
5.kopija ugovora o otvaranju računa sa bankom
6.odluke o sufinansiranju programa ili potvrda namere o sufinansiranju programa
7.kopija statutax
 

8.

kopija godišnjeg izveštaja i završnog računa za prethodnu godinu i finansijskog plana zatekuću godinu
 

 

9.

pismo o namerama od izdavača ili medijskih kuća ukoliko je programom predviđeno besplatno štampanje ili objavljivanje određenih 

promotivnih materijala

 

10.

izjava da ne postoje prepreke iz člana 118. stav 5. i člana 133. stav 5. Zakona o sportux
 

11.

kalendar takmičenja nadležnog sportskogsaveza za program organizacije sportskog takmičenja od značaja zagradx
 

12.

odluka nadležnog organa nosioca programa o utvrđivanju predloga godišnjeg programax
 

13.

izjava o partnerstvu popunjena i potpisana od strane 

svih partnera u programu

 

14.

odluka Sportskog saveza grada Zaječara o utvrđivanju predloga godišnjih programa
 

15.

kopija rešenja o dodeli PIB-a (ako PIB nije sadržan u 

rešenju o registraciji)

 

16.

potvrda nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza o članstvu sportske organizacijex
Drugi prilozi
1.analize, studije,
2.pregledi podataka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here