Rukometni klub „Zaječar 1949“

0
2392
Pun naziv

Rukometni klub „Zaječar 1949“

Skraćeni naziv

RK „Zaječar 1949“

Sedište i adresa

Zaječar, Dositejeva 11a

Broj telefona

019/423-055

Faks

019/423-055

I-mejl

mladostrkz@gmail.com

Internet strana (veb strana)

www.rkzajecar1949.rs

Poreski identifikacioni broj

 

108249722

Osoba za kontakt (ime, prezime, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon)Zoran Petrović, Vražogrnac bb, mladostrkz@gmail.com, 063/294-317
Grana/oblast sporta

RUKOMET

Rang grane sporta u Nacionalnoj kategorizaciji sportova

PRVI

Ime i prezime, funkcija, datum izbora i dužina mandata lica ovlašćenog za zastupanje, adresa, mejl, telefon, mobilni telefonZoran Petrović, Predsednik-UO kluba, 13.07.2017. godine na 4 godine, Vražogrnac bb, 063/294-317
Ime i prezime predsednika organa uprave organizacije, adresa, mejl i telefonZoran Petrović, Vražogrnac bb, mladostrkz@gmail.com 063/294-317
Ukupan broj članova (po kategorijama)

320

Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportskih stručnjaka

5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here