Gimnastički klub „Zaječar“

0
2786
Pun nazivGimnastički klub Zaječar
Skraćeni nazivGK ZAJEČAR
Sedište i adresaZaječar, Vojvode Mišića 13
Broj telefona064/3005206
I-mejlgim019za@gmail.com
Poreski identifikacioni broj103572015
Osoba za kontakt (ime, prezime, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon)Ljiljana Subić, Kosovska14, gim019za@gmail.com, 064/3005206
Grana/oblast sporta

 

Gimnastika
Rang grane sporta u Nacionalnoj kategorizaciji sportovaII – rang
Rang nadležnog nacionalnog granskog sportskog savezaII – rang , olimpijski sport
Organ kod koga je organizacija registrovana i registarski brojAPR BS 15022/2012
Ime i prezime, funkcija, datum izbora i dužina mandata lica ovlašćenog za zastupanje, adresa, mejl, telefon, mobilni telefonLjiljana Subić, generalni sekretar, 10.03.2016, 4-godine,Kosovska 14, gim019za@gmail.com, 064/3005206
Ime i prezime predsednika organa uprave organizacije, adresa, mejl i telefonSavica Đorđević, Đorđa Simeonovića 24,060/3359530
Ukupan broj članova (po kategorijama)65; Seniorke-4;Juniorke-4,Kadetkinje-5,Pioniri-4,Pionirke-13,Rekreativci -35
Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportista36; Seniorke-4;Juniorke-4,Kadetkinje-5,Pioniri-4,Pionirke-19
Broj registrovanih žena sportista50
Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportskih stručnjaka3
  
  
  
  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here