Džudo akademija „Todorović“ Zaječar

0
2314
Pun naziv

JUDO AKADEMIJA TODOROVIĆ

Skraćeni naziv

JUDO AKADEMIJA TODOROVIĆ

Sedište i adresa

UL.Cara Dušana br. 57 Zaječar

Broj telefona

062 42 00 94

I-mejlAkademijatodorovic@gmail.com
Internet strana (veb strana)

www.danetodorovic.com

Poreski identifikacioni broj

109220927

Osoba za kontakt (ime, prezime, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon)

 

Dane Todorović

 ul.Cara Dušana br. 57 Zaječar

akademijatodorovic@gmail.com

062420094

Grana/oblast sporta

DŽUDO

Rang grane sporta u Nacionalnoj kategorizaciji sportova2 kategorija
Rang nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza2 kategorija
Organ kod koga je organizacija registrovana i registarski brojApr

Br. Registra 3639/od 2015 21.10.2015

Ime i prezime, funkcija, datum izbora i dužina mandata lica ovlašćenog za zastupanje, adresa, mejl, telefon, mobilni telefonDane Todorović  predsednik 12.10.2015  četiri godine

Ul.Cara Dušana br. 57 Zaječar

akademijatodorovic@gmail.com

062420094

Ime i prezime predsednika organa uprave organizacije, adresa, mejl i telefonDane Todorović ul.Cara Dušana br. 57 Zaječar akademijatodorovic@gmail,com

062420094

Ukupan broj članova (po kategorijama)48 redovnih
Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportistajuniora 4

kadeta 6

starijih pionira 10

mlađih pionira 9

Poletaraca 19

Broj registrovanih žena sportistajuniora 3

kadeta 4

starijih pionira 4

mlađih pionira 6

Poletaraca 7

 

Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportskih stručnjaka

1