Sportski savez grada Zaječara obavezan je u skladu sa Zakonom o budžetu da izvrši reviziju poslovanja za minulu budžetsku godinu. Shodno tome, pozivamo zainteresovane nezavisne revizorske institucije da u roku od pet dana dostave ponude za izradu revizije poslovanja Sportskog saveza grada Zaječara za 2019. godinu.