Zainteresovani se mogu prijaviti na sajtu grada Zaječara:

http://www.zajecar.info/2373-plivanje-za-casni-krst-u-zajecaru