JAVNI UVID U PROGRAM RAZVOJA SPORTA GRADA ZAJEČARA SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2016. DO 2018. GODINE

GRADSKA UPRAVA GRADA ZAJEČARA oglašava JAVNI UVID Javni uvid u Program razvoja sporta grada Zaječara sa Akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine, obaviće se u trajanju od 10 dana, počev od 16.04.2018. godine do 25.04.2018. godine. Program se može pogledati na zvaničnom sajtu grada www.zajecar.info i na sajtu Sportskog saveza grada Zaječara…