Pun naziv Omladinski odbojkaški klub „Zaječar“
Skraćeni naziv OOK „Zaječar“
Sedište i adresa Zaječar, Đerdapska BB
Broj telefona  
I-mejl ookzajecar@gmail.com
Poreski identifikacioni broj 102236791
Osoba za kontakt (ime, prezime, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon) Trajković Ivan,Albanske spomenice 10, 0648654699
Grana/oblast sporta

 

Odbojka
Rang grane sporta u Nacionalnoj kategorizaciji sportova 1.rang
Rang nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza 1.rang
Organ kod koga je organizacija registrovana i registarski broj Ministarstvo omladine i sporta, red.br.3563
Ime i prezime, funkcija, datum izbora i dužina mandata lica ovlašćenog za zastupanje, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon Ivan Trajković,predsednik 25.12.2018.,4 g. , 0648654699
Ime i prezime predsednika organa uprave organizacije, adresa, mejl i telefon Trajković Ivan, Albanske spomenice 10, 0648654699
Ukupan broj članova (po kategorijama) 72
Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportista 53, seniorke 18, kadetkinje 17, pionirke 18
Broj registrovanih žena sportista 53
Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportskih stručnjaka 4 registrovanih, 1 kategorisan sa A licencom