Pun naziv Odbojkaški klub Timok
Skraćeni naziv OK Timok
Sedište i adresa Karađorđev venac 6,lokal c-5
Broj telefona 019/420871
Faks 019/420871
I-mejl oktimok@gmail.com
Internet strana (veb strana) www.oktimok.com
Poreski identifikacioni broj

 

101335799
Osoba za kontakt (ime, prezime, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon) Vučković Milan,Krfska 16 1/1,

vuckovic.milan83@gmail.com,

064/2101560, 060/1549172

Grana/oblast sporta Odbojka

 

Rang grane sporta u Nacionalnoj kategorizaciji sportova Prvi rang
Rang nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza Prvi rang
Organ kod koga je organizacija registrovana i registarski broj APR,9213/2017
Ime i prezime, funkcija, datum izbora i dužina mandata lica ovlašćenog za zastupanje, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon Vučković Milan,04.04.2017., 4 godine, Krfska 16 1/1,

064/2101560

vuckovic.milan83@gmail.com

Ime i prezime predsednika organa uprave organizacije, adresa, mejl i telefon Srđan Stanojević,Omladinska 47,stanojevic.srdjan@mts.rs,

0641867932

 

Ukupan broj članova (po kategorijama) Škola odbojke-70, pioniri-14,kadeti –14,juniori 15,

seniori – 13,pionirke-20,kadetkinje-20,juniorke-20

 

 

Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportista pioniri-14,kadeti –14,juniori 15,

seniori – 13,pionirke-20,kadetkinje-20,juniorke-20

Broj registrovanih žena sportista 120
Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportskih stručnjaka Operativni trener odbojke –4

Profesor fizičkog vaspitanja-4