Pun naziv Klub malog fudbala Timok 2013
Skraćeni naziv KMF Timok 2013
Sedište i adresa Zaječar, 4. Juli bb
Broj telefona 065/88 65 302
Faks 019/420 212
I-mejl kmftimok2013@yahoo.com
Internet strana (veb strana) /
Poreski identifikacioni broj

 

108244575

Osoba za kontakt (ime, prezime,adresa, mejl,telefon, mobilni telefon) Dušan Spasić, Kosančićev Venac 15, Zaječar, 065/8865302, dusans30@gmail.com
Grana/oblast sporta Fudbal – futsal
Organ kod koga je organizacija registrovana i registarski broj APR BS 9008/2017
Ime i prezime, funkcija, datum izbora i dužina mandata lica ovlašćenog zazastupanje, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon Dušan Spasić gen.sekretar, 17.01.2017.- 4 god. Kosančićev Venac 15 Zaječar, 065/8865302
Ime i prezime predsednika organa uprave organizacije, adresa, mejl i telefon Milorad Vučković, Kursulina 3/10 Zaječar
Ukupan broj članova (po kategorijama) 30
Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportista 35
Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportskih stručnjaka 2