Pun naziv Gimnastički klub Zaječar
Skraćeni naziv GK ZAJEČAR
Sedište i adresa Zaječar, Vojvode Mišića 13
Broj telefona 064/3005206
I-mejl gim019za@gmail.com
Poreski identifikacioni broj 103572015
Osoba za kontakt (ime, prezime, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon) Ljiljana Subić, Kosovska14, gim019za@gmail.com, 064/3005206
Grana/oblast sporta

 

Gimnastika
Rang grane sporta u Nacionalnoj kategorizaciji sportova II – rang
Rang nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza II – rang , olimpijski sport
Organ kod koga je organizacija registrovana i registarski broj APR BS 15022/2012
Ime i prezime, funkcija, datum izbora i dužina mandata lica ovlašćenog za zastupanje, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon Ljiljana Subić, generalni sekretar, 10.03.2016, 4-godine,Kosovska 14, gim019za@gmail.com, 064/3005206
Ime i prezime predsednika organa uprave organizacije, adresa, mejl i telefon Savica Đorđević, Đorđa Simeonovića 24,060/3359530
Ukupan broj članova (po kategorijama) 65; Seniorke-4;Juniorke-4,Kadetkinje-5,Pioniri-4,Pionirke-13,Rekreativci -35
Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportista 36; Seniorke-4;Juniorke-4,Kadetkinje-5,Pioniri-4,Pionirke-19
Broj registrovanih žena sportista 50
Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportskih stručnjaka 3