DOKUMENTA

DOKUMENTA

Dostava ponuda za reviziju poslovanja

Sportski savez grada Zaječara obavezan je u skladu sa Zakonom o budžetu da izvrši reviziju poslovanja za minulu budžetsku godinu. Shodno tome, pozivamo zainteresovane...

Javna nabavka 40/2019

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2561491

NAJVIŠE KOMENTARISANO

NAJNOVIJE VESTI