Pun naziv Bokserski klub Borac Vražogrnac
Skraćeni naziv BK Borac
Sedište i adresa 19312 Vražogrnac bb
Broj telefona 061/5036206
Faks  
I-mejl zivic.miodrag019@gmail.com
Poreski identifikacioni broj 109130214
Osoba za kontakt (ime, prezime, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon)

 

Milorad Janevski, 019/460-475 0615036206
Grana/oblast sporta Boks
Organ kod koga je organizacija registrovana i registarski broj Agencija za privredne registre – BS7051/2017
Ime i prezime, funkcija, datum izbora i dužina mandata lica ovlašćenog za zastupanje, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon Janevski Milorad, direktor, 25.02.2017, 4 godine, 19312 Vražogrnac bb, 019/460-475 0615036206
Ime i prezime predsednika organa uprave organizacije, adresa, mejl i telefon Miodrag Živić, 19312 Vražogrnac bb, zivic.miodrag019@gmail.com, 0666460304
Ukupan broj članova (po kategorijama) Seniori 20, juniori 15, školarci 20, ukupno 55 članova